Danish  |  English  |  German 

Ebelfestivalens start

 

Ebeltoft Rotary Klubs medlemmer besluttede i 2002-2003 at tage initiativ til at skabe en række aktiviteter til fordel for byen og dens turister, specielt i efterårsferien.

Et idé- og udviklingsarbejde blev iværksat, og der blev afholdt en række brain-stormings møder, hvori deltog såvel Rotary medlemmer som andre frivillige.

Den første Ebelfestival løb af stablen i 2004.

Fundamentet var skabt og Foreningen Ebeltoft Ebelfestival var sat i søen.

Den har til formå én gang årligt at gennemføre en festival i Ebeltoft by, til glæde og gavn for kommunens indbyggere og gæster, der bydes på en kulturel oplevelse ud over det sædvanlige.

Ebeltoft og æblerne

Jakob Vedsted, der er museumsinspektør i Ebeltoft, har på opfordring skrevet en historie, som vil føre dig ind i, hvad Ebeltoft og æblerne har med hinanden at gøre.

I højre spalte kan du klikke dig ind og fra ende til anden få hele historien.

Alt i alt er det en meget interessant historie, der fortæller, hvorfor Ebeltoft hedder Ebeltoft.

Æpplatoftæ

 

Ebeltoft kan helt præcist føre sin historie tilbage til 1301. Før den tid vides der så godt som intet om byen. Alt tyder dog på, at Dråby før den tid havde været områdets mest betydningsfulde by. I det første købstadsprivilegium fra den 21. januar 1301, som er den ældste kilde til byens historie, er byens navn skrevet Æpplatoftæ - altså en toft med æbler.
Selvom vi næsten intet ved om Ebeltoft før 1301, så må der jo have været en lille bydannelse, som Kong Erik Menved har kunnet give købstadsrettigheder, som betød, at der kunne drives købmandsskab i byen. Man kan levende forestille sig en sensommerdag i denne lille middelalderby, der lå tæt ved kirken og den gamle havn, hvor byen menes at være vokset op, omgivet af frodige abildgårde eller en omegn præget af skov og krat med vilde æbler, hvilket i hine tider måske har været et særsyn.

- her kan du læse meget mere om æblerne og Ebeltofts historie.

God fornøjelse.